banner

Thuis


Uw Flashplayer is verouderd. Ga door

Welkom op een van de eerste Nederlandse websites die geheel gewijd is aan invasieve exoten, zoals de tijgermug.

Invasieve exoten zijn soorten planten, dieren en micro-organismen die van oorsprong in andere delen van de wereld voorkomen, maar die door toedoen van mensen in nieuwe gebieden terecht zijn gekomen waar ze zich vestigen en verspreiden. Vaak gaat het om situaties waarbij de soorten opzettelijk of per ongeluk in het nieuwe gebied worden gebracht via verkeer en vervoer.

De introductie en vestiging van invasieve exoten kan schadelijk zijn voor bijvoorbeeld de inheemse natuur, de economie of de volksgezondheid. De schade is vaak onomkeerbaar, omdat de soort niet meer uit zijn nieuwe leefgebied te verwijderen is.

Op deze website ligt de nadruk op gezondheidsbedreigende invasieve exoten, die via verkeer en vervoer worden ge´mporteerd en die zich op dit moment nog hooguit plaatselijk in Nederland gevestigd hebben, maar waarbij wel verdere verspreiding dreigt als niet snel en effectief wordt ingegrepen.

Aan de orde komen
 • de hinderlijke en ziektenverspreidende tijgermug
 • de agressieve en soms dodelijke rode vuurmier
 • de hooikoortsplant ambrosia

 • Maar er worden ook conclusies getrokken over het algemene overheidsbeleid rond schadelijke invasieve exoten.

  Bij deze invasieve exoten is het nu nog mogelijk om onomkeerbare schadelijke effecten te voorkomen, als de overheid bereid is om gerichte en afdwingbare maatregelen te treffen in de sfeer van preventie en bestrijding.


  Al sinds de zomer van 2005 is bij de overheid bekend dat tijgermuggen via de import van het sierplantje Lucky bamboo in Nederland worden gebracht. Deze muggen leveren risico's op voor welzijn, gezondheid, milieu en economie. Hij staat niet voor niets in de Top 100 van meest beruchte invasieve exoten ter wereld.

  afbeeldingOp deze website vindt u informatie over de tijgermug en over Lucky bamboo, het plantje waarmee hij uit China naar Nederland meelift. Ook wordt uit de doeken gedaan welke aanpak de overheid tot nu toe gevolgd heeft. Er is en wordt in opdracht van het ministerie van VWS onder leiding van het RIVM onderzoek uitgevoerd naar verschillende aspecten inzake de invoer van tijgermuggen in Nederland. Op deze website worden de (voorlopige) onderzoeksresultaten - veelal voor het eerst - publiek bekend gemaakt.

  Hoewel het er alle schijn van heeft dat de overheid de problematiek liefst binnenskamers had willen houden, hebben het parlement en de media het onderwerp wel opgepakt. De Tweede Kamer heeft al meerdere keren kritische vragen gesteld aan de betrokken ministers en er is een vrijwel kamerbrede motie aangenomen om de invoer van tijgermuggen te stoppen door middel van quarantainemaatregelen.
  Ondanks alle kritiek op het beleid, die ook uit de media klinkt, heeft de minister van VWS de motie naast zich neergelegd. Mede daarom was er op 12 juni 2008 in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over invasieve exoten. Op 18 juni heeft er een Algemeen Overleg plaatsgevonden dat onder andere over invasieve exoten ging.
  Gezien het verloop van dit overleg zag het er naar uit dat de Kamer zich erbij zou leggen dat het kabinet weigert om handhaafbare en afdwingbare maatregelen te nemen om de invoer van tijgermuggen te stoppen. Men leek er - ten onrechte - van uit te gan dat het feit dat er geen tijgermuggen in de vallen worden gevonden, ook betekent dat er ook geen tijgermuggen worden ingevoerd.
  Toen bekend werd dat er sinds juni 2008 weer tijgermuggen in de vallen worden gevonden, zijn vanuit de Kamer (inmiddels voor de derde keer) kritische vragen gesteld over het beleid, en de ChristenUnie heeft in een persbericht aangegeven dat het beleid effectiever moet worden. Hoewel uit de antwoorden op de vragen bleek dat de minister van VWS de risico's nu eindelijk serieus nam, duurde het nog tot januari 2009 voordat de minister een wettelijk afdwingbare regeling uitvaardigde om de import van tijgermuggen via Lucky bamboo te stoppen.
  Na inwerkingtreding van de regeling zijn inmiddels op twee bedrijven tijgermuggen in de kassen aangetroffen. Daaruit blijkt dat de bedrijven het in de regeling opgenomen verbod om tijgermuggen in te voeren, hebben overtreden. Toch weigert het ministerie om handhavend op te treden tegen deze bedrijven.


  afbeeldingHoewel de overheid tot nu toe te weinig doet om de voortdurende invoer van tijgermuggen te stoppen, beschikt ze wel over de (wettelijke) mogelijkheden om maatregelen te treffen, dus daar kan het niet aan liggen. Te denken is aan het opleggen van een tijdelijke importstop van Lucky bamboo.
  Zelf kunt u ook iets aan het probleem doen. Bijvoorbeeld als consument: koop geen Lucky bamboo meer en vertel uw bloemist waarom hij die planten niet zou moeten verkopen.

  De tijgermug is voor de volksgezondheid een van de meest bedreigende soorten die op het punt staan om zich in Nederland te gaan vestigen en verspreiden. Er zijn echter meer van dergelijke zogeheten "invasieve exoten". De overheid heeft eind 2007 een Beleidnota uitgebracht over de aanpak van invasieve exoten.
  Aan de hand de Beleidsnota en de aanpak van de tijgermug, de rode vuurmier (die ook in de Top 100 staat) en ambrosia worden conclusies getrokken over het huidige beleid.
  Daaruit blijkt dat ook bij schadelijke soorten als de rode vuurmier en ambrosia op korte termijn bijsturing van het beleid nodig is om een onomkeerbare situatie te voorkomen.

  Veel van de adviezen, rapporten, nota's en andere documenten die op deze site aan de orde komen, zijn niet eerder aan het publiek of zelfs de Tweede Kamer bekend gemaakt. Deze informatie, die van openbaar belang is, wordt door middel van deze website ontsloten.

  Als u nog vragen heeft, kunt u bij de vragen en antwoorden kijken of uw vraag (en het antwoord) erbij staat. Zo nee, dan kunt u contact opnemen met de maker van deze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen als u opmerkingen of suggesties heeft, of als u bijvoorbeeld denkt dat u een tijgermug gevangen heeft. Ook is een aantal links naar andere interessante sites opgenomen.

  Tot slot is op de pagina ACTUEEL een overzicht te vinden van de meest interessante recent ontvangen informatie over de tijgermug of andere gezondheidsbedreigende invasieve exoten.

  Deze website is ontwikkeld om de bekendheid rond de problematiek van de tijgermug en andere invasieve exoten te vergroten, en de oplossing daarvan dichterbij te brengen.

  De maker van deze website
  Wilfred Reinhold